Kultur och religion

Multireligiösa almanackan firar 20 år och är mer relevant än någonsin

Sensus har givit ut Multireligiösa almanackan varje år sedan 2004. Det betyder att almanackan nu firar 20 år. Det är vi mycket stolta över. Syftet, då som nu, är att väcka nyfikenhet och öka förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva i dagens Sverige.

Denna nyfikenhet och vilja att förstå andra perspektiv är till stor del vad folkbildning handlar om och kanske är det viktigare än någonsin idag. Vi lever i en orolig tid. När polarisering mellan olika grupper ökar i samhället, när fasansfulla krig pågår i världen och när vi befinner oss mitt i en eskalerande klimatkris, då behövs initiativ som för människor med olika livsåskådningarnärmare varandra, som ger oss möjlighet att upptäcka likheter och att se olikheter som en tillgång. Initiativ som odlar tillit och skapar gemensamma plattformar för att arbeta för ett gott samhälle. Vi delar alla ansvaret för att denna värld ska vara en rättvis och hållbar plats för alla.

Genom att skapa gränsöverskridande mötesplatser inom det interreligiösa området har Sensus länge bidragit till att olika sätt att tro och tänka ska vara en resurs i samhället. På sensus.se kan du läsa mer om en rad exempel på detta arbete.

Det brukar sägas att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Samtidigt är det ett av de mest mångreligiösa. Det är detta Sverige Multireligiösa almanackan vill ge en bild av. Här får du som läsare möjlighet att uppleva de vardagsnära sidorna samtidigt som du får glimtar av det allra heligaste i religionerna i dagens Sverige.

Almanackan är dels en väggkalender där över 120 högtider presenteras. Den visar när de infaller och förklarar varför de firas. Traditionella svenska högtider som midsommar, jul och påsk finns sida vid sida med buddhadagen, chanukka och eid. I almanackan finns även en faktadel med grundläggande information om sex världsreligioner.

Efterhand har almanackan utvecklats till att även innehålla fördjupade reportage och intervjuer med människor med olika tro och med olika bakgrunder. Genom åren har vi bland annat fått besöka allt från mediterande buddhistmunkar och muslimer på retreat till hinduer som kastar färg på varandra under holi. I årets almanacka möter vi Fader Misha Jaksic under en påsknattsgudstjänst i en serbisk-ortodox kyrka i Göteborg och Susheel Kaur, som kom i kontakt med sikhismen i samband med ett ungdomsläger i Malaysia.

– Sikhismen gjorde ett väldigt starkt intryck på mig. Jag ville gå rakryggad, bära min turban med stolthet och vara en inspiration för unga kvinnor, säger Susheel.

I dessa reportage blir det ofta tydligt hur högtider skapar mening och sammanhang, hur viktig gemenskapen med andra troende är.

Almanackan används ofta i skolor och på arbetsplatser som inspirationskälla till samtal om kultur och religion. Med almanackan som stöd kan läraren uppmärksamma högtider som firas, diskutera likheter och skillnader och föra en diskussion utifrån elevernas egna erfarenheter. Artiklarna kan användas för diskussioner kring kultur, tro och identitet, men också hur människor uttrycker och förhåller sig till sina traditioner och högtider.

En gymnasieläsare berättar om sin relation till almanackan i undervisningen: 

Jag är helt såld på almanackan och förstår inte hur religionslärare klarar sig utan den. I en mångkulturell och inkluderande religionsundervisning är den multireligiösa almanackan ett av mina viktigaste pedagogiska hjälpmedel. Den gör det lätt att väva in alla världsreligioners högtider i undervisningen, och eleverna känner sig sedda och bekräftade när deras högtider uppmärksammas. Almanackan lockar också med sina härliga, glada bilder och fokus ligger på det vackra i religionerna.

–  Gymnasielärare

Norrbotten
Rättigheter och hållbarhet

Nicolas Lunabba – författarsamtal om barn och unga

Rättighetscentrum Norrbotten bjöd i november 2023 in Nicolas Lunabba till Norrbotten för en serie välbesökta författarsamtal, workshops med kommunanställda och samtal i skolor. Nicolas Lunabba är en stark röst i samhällsdebatten och lyfter frågor som är högaktuella – barn som mördas och barn som mördar – från ett perspektiv som sällan får plats i media. Han har arbetat med barn och unga i över 20 år genom organisationen Helamalmö.

Västernorrland
Kultur och hantverk

Sticka vantar – en del av det samiska kulturarvet

Kursen i vantstickning med samiska mönster var mer än bara en chans att utveckla en ny färdighet. Det var en inbjudan till att dyka djupt in i det rika samiska kulturarvet, att skapa något vackert och meningsfullt med sina egna händer som har en stark koppling till detta kulturarv. Erika Nordvall Falck, etnolog och författare med stora kunskaper inom samisk kultur, höll nyligen en kurs i vantstickning med samiska mönster.

Värmland
Existentiell hållbarhet

Med fokus på psykisk hälsa för unga

Under 2023 har Sensus Karlstad arrangerat två betydelsefulla heldagar med fokus på psykisk hälsa för unga, båda fyllda med viktiga samtal och diskussioner. Under dessa dagar har vi haft förmånen att välkomna olika föreläsare som har delat med sig av sin kunskap och erfarenhet inom områden som kan vara svåra att prata om. Ämnen som ätstörningar, självskadebeteende och skolfrånvaro har diskuterats, vilket har gett deltagarna möjlighet att förstå och reflektera över dessa frågor.

Västmanland
Musik och rättigheter

Musikskolan som boostar unga talanger i Västerås

Connexion Rap West, en musikskola i Västerås för ungdomar mellan 13 och 18 år, har blivit en vital mötesplats där unga talanger får utforska och utveckla sina musikaliska färdigheter inom rap och musikproduktion. Musikskolan startade efter en grundlig undersökning bland ungdomar i utsatta områden i Västerås där det identifierades ett behov av meningsfull sysselsättning och mötesplatser för gemensamma intressen.

Stockholm
Religion

Svensk islam eller islam i Sverige?

En novemberkväll samlades mer än 40 personer för att lyssna till Simon Sorgenfrei, professor i religionshistoria vid Södertörns högskola, som föreläste om islams och muslimers historia i Sverige. Simon Sorgenfrei tog oss med på en fascinerande resa genom tid och rum, där vi fick följa muslimska organisationers etablering i Sverige och landets transformation från ett relativt homogent samhälle till ett av Europas mest mångkulturella och mångreligiösa länder.

Östergötland
Musik och rättigheter

Sensus Music Meetup samlade musiklivet i Norrköping

I november blev Norrköping värdstad för det årliga Sensus Music Meetup, en samlingsplats för musiklivet i hela sin bredd. Det blev en dynamisk sammankomst för musikbranschen, med diskussioner om rättvisa och samverkan samt uppträdanden av lokala och nationella artister. Under dagtid fylldes programmet med panelsamtal och föreläsningar, medan kvällen bjöd på konserter med musik från Dorothy Mour, Psychedelic Witchcult, Säg mig, Agitator, och Televote.

Gotland
Kultur och kyrka

Visa din kyrka

Att guida i en kyrka är mer än att peka på vackra detaljer och berätta om historiska händelser. Det handlar om att väcka intresse, skapa förståelse och en känsla av samhörighet. Kursen Visa din kyrka behandlade bland annat hur kyrkguiderna kan göra kyrkan tillgänglig och välkomnande för alla. Under våren arrangerades denna guidekurs i samarbete med Visby stift. Kursen var en bildningsresa genom kyrkans historia, dess symboler och traditioner och den erbjöd även en fördjupad förståelse för hur kyrkguider kan göra kyrkan tillgänglig och inbjudande för alla besökare. Deltagarna fick nya verktyg för att guida i sina egna församlingskyrkor.

Halland
Demokrati

I Halmstad snackar man om samhället

Går det att snacka fram ett bättre samhälle? Oavsett vad man svarar på den frågan är det viktigt att vi pratar. Och hur vi pratar. Snacka om samhället syftar till att få fler svenskar engagerade i samhällsdebatten. Att få fler att hitta sin väg in i diskussionen om vilket samhälle vi vill ha. Deltagarna väljer själva ämnen och vi pratar respektfullt, med nyfikenhet, högt i tak och utan partipolitik om frågorna som vi tycker är viktigast. Hittills har man tagit upp ämnen som kulturen, flyktingpolitiken, skolan, demokratin, klimathotet och välfärden, för att ta några exempel. Tillsammans har deltagarna fått nya perspektiv och engagemang.

Kalmar
Digital inkludering

Sensus främjar äldres digitala inkludering i projektet "Bli mer digital"

Genom projektet "Bli mer digital" har Sensus med olika projektfinansiering sedan 2019 i Kronoberg och Kalmar län engagerat sig i att stödja äldre i att använda digital teknik för att bekämpa ofrivillig ensamhet och det digitala utanförskapet.

Skåne
Ny i Sverige

Digitala träffar gav ringar på vattnet

Som ny i Sverige finns det ofta ett stort behov av information och kunskapsutbyten. En grupp som startade med samtal om föräldraskap och det svenska samhället växte till både vänskap och ett större nätverk.

Kultur och religion

Multireligiösa almanackan firar 20 år och är mer relevant än någonsin

Sensus har givit ut Multireligiösa almanackan varje år sedan 2004. Det betyder att almanackan nu firar 20 år. Det är vi mycket stolta över. Syftet, då som nu, är att väcka nyfikenhet och öka förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva i dagens Sverige.

Denna nyfikenhet och vilja att förstå andra perspektiv är till stor del vad folkbildning handlar om och kanske är det viktigare än någonsin idag. Vi lever i en orolig tid. När polarisering mellan olika grupper ökar i samhället, när fasansfulla krig pågår i världen och när vi befinner oss mitt i en eskalerande klimatkris, då behövs initiativ som för människor med olika livsåskådningarnärmare varandra, som ger oss möjlighet att upptäcka likheter och att se olikheter som en tillgång. Initiativ som odlar tillit och skapar gemensamma plattformar för att arbeta för ett gott samhälle. Vi delar alla ansvaret för att denna värld ska vara en rättvis och hållbar plats för alla.

Genom att skapa gränsöverskridande mötesplatser inom det interreligiösa området har Sensus länge bidragit till att olika sätt att tro och tänka ska vara en resurs i samhället. På sensus.se kan du läsa mer om en rad exempel på detta arbete.

Det brukar sägas att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Samtidigt är det ett av de mest mångreligiösa. Det är detta Sverige Multireligiösa almanackan vill ge en bild av. Här får du som läsare möjlighet att uppleva de vardagsnära sidorna samtidigt som du får glimtar av det allra heligaste i religionerna i dagens Sverige.

Almanackan är dels en väggkalender där över 120 högtider presenteras. Den visar när de infaller och förklarar varför de firas. Traditionella svenska högtider som midsommar, jul och påsk finns sida vid sida med buddhadagen, chanukka och eid. I almanackan finns även en faktadel med grundläggande information om sex världsreligioner.

Kultur och religion

Förbättringar 2023

Här nedan kan du i korthet läsa om några av de kvalitetsförbättringar som gjorts under året.

Riskarbete

Vi har byggt upp ett systematiskt risk- och förbättringsarbete och prioriterat återkommande uppföljningar inom sju grupperingar. Utöver detta sker riskbedömningar fortlöpande i verksamheten när situationen så kräver.

Stärkt arbete med planering av studiecirklar

Under 2023 har vi utvecklat nya verktyg, mallar och arbetssätt för att höja kvaliteten i planeringen av studiecirklar. Under 2024 stärker vi arbetet med uppföljning och utvärdering.

Förstärkta interna arbetssätt

Sensus kvalitets- och etikgrupp har ytterligare tydliggjort och förstärkt beslutsprocessen så att vi går i takt inom Sensus.

Ökat ansvar för riksförbundet

Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för statsbidraget. Under 2023 har riksförbundets roll ytterligare förstärkts. Ett viktigt stöd i det arbetet är vårt gemensamma årshjul.

Gemensam operativ ledning

Förbundsrektor och regionchefer fortsätter träffas regelbundet för att diskutera Sensus utveckling och fatta beslut i frågor som är viktiga för verksamheten.

Förtroendevalda i fokus

I syfte att ytterligare stärka förtroendevaldas roll i Sensus bjöds samtliga in till en fysisk tvådagarskonferens.

Omställningsarbete inför nytt statsbidragssystem

1 januari 2025 införs ett nytt statsbidragssystem som förändrar fokus från kvantitet till kvalitet. Under hösten har ett gediget inledande förankringsarbete skett som involverat hela organisationen.

Visselblåsartjänsten

Vi har under året fått en visselblåsning och därmed en möjlighet att i skarpt läge se att våra rutiner fungerar.

Kultur och religion

Multireligiösa almanackan firar 20 år och är mer relevant än någonsin

Sensus har givit ut Multireligiösa almanackan varje år sedan 2004. Det betyder att almanackan nu firar 20 år. Det är vi mycket stolta över. Syftet, då som nu, är att väcka nyfikenhet och öka förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva i dagens Sverige.

Denna nyfikenhet och vilja att förstå andra perspektiv är till stor del vad folkbildning handlar om och kanske är det viktigare än någonsin idag. Vi lever i en orolig tid. När polarisering mellan olika grupper ökar i samhället, när fasansfulla krig pågår i världen och när vi befinner oss mitt i en eskalerande klimatkris, då behövs initiativ som för människor med olika livsåskådningarnärmare varandra, som ger oss möjlighet att upptäcka likheter och att se olikheter som en tillgång. Initiativ som odlar tillit och skapar gemensamma plattformar för att arbeta för ett gott samhälle. Vi delar alla ansvaret för att denna värld ska vara en rättvis och hållbar plats för alla.

Genom att skapa gränsöverskridande mötesplatser inom det interreligiösa området har Sensus länge bidragit till att olika sätt att tro och tänka ska vara en resurs i samhället. På sensus.se kan du läsa mer om en rad exempel på detta arbete.

Det brukar sägas att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Samtidigt är det ett av de mest mångreligiösa. Det är detta Sverige Multireligiösa almanackan vill ge en bild av. Här får du som läsare möjlighet att uppleva de vardagsnära sidorna samtidigt som du får glimtar av det allra heligaste i religionerna i dagens Sverige.

Almanackan är dels en väggkalender där över 120 högtider presenteras. Den visar när de infaller och förklarar varför de firas. Traditionella svenska högtider som midsommar, jul och påsk finns sida vid sida med buddhadagen, chanukka och eid. I almanackan finns även en faktadel med grundläggande information om sex världsreligioner.

Efterhand har almanackan utvecklats till att även innehålla fördjupade reportage och intervjuer med människor med olika tro och med olika bakgrunder. Genom åren har vi bland annat fått besöka allt från mediterande buddhistmunkar och muslimer på retreat till hinduer som kastar färg på varandra under holi. I årets almanacka möter vi Fader Misha Jaksic under en påsknattsgudstjänst i en serbisk-ortodox kyrka i Göteborg och Susheel Kaur, som kom i kontakt med sikhismen i samband med ett ungdomsläger i Malaysia.

– Sikhismen gjorde ett väldigt starkt intryck på mig. Jag ville gå rakryggad, bära min turban med stolthet och vara en inspiration för unga kvinnor, säger Susheel.

I dessa reportage blir det ofta tydligt hur högtider skapar mening och sammanhang, hur viktig gemenskapen med andra troende är.

Almanackan används ofta i skolor och på arbetsplatser som inspirationskälla till samtal om kultur och religion. Med almanackan som stöd kan läraren uppmärksamma högtider som firas, diskutera likheter och skillnader och föra en diskussion utifrån elevernas egna erfarenheter. Artiklarna kan användas för diskussioner kring kultur, tro och identitet, men också hur människor uttrycker och förhåller sig till sina traditioner och högtider.

En gymnasieläsare berättar om sin relation till almanackan i undervisningen: 

Jag är helt såld på almanackan och förstår inte hur religionslärare klarar sig utan den. I en mångkulturell och inkluderande religionsundervisning är den multireligiösa almanackan ett av mina viktigaste pedagogiska hjälpmedel. Den gör det lätt att väva in alla världsreligioners högtider i undervisningen, och eleverna känner sig sedda och bekräftade när deras högtider uppmärksammas. Almanackan lockar också med sina härliga, glada bilder och fokus ligger på det vackra i religionerna.

–  Gymnasielärare