Bild/illustration:
Livsfrågor

20 år av att skapa meningsfullhet, lärandeglädje och livslust

Sedan 20 år tillbaka driver Sensus Skåne-Blekinge ett projekt om dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter. Benny Björkman är ansvarig för projekt och vill genom sina föreläsningar och workshops vara med och bygga ett bättre samhälle. För alla.

Ungefär 732 000 personer i Sverige har dyslexi. Det innebär att 732 000 personer kanske redan har glömt vad som stod i början av den här meningen. Ungefär 314 000 vuxna personer i Sverige har ADHD. Samtidigt som en del av dem läser detta kanske de omedvetet klickar med sin penna och har refrängen till “sommartider” på repeat som ett konstant inre soundtrack.

Hur kan den som inte har en diagnos förstå hur det är, och vad det faktiskt innebär, att ha dyslexi, ADHD, Tourettes eller autism - speciellt i situationer som kräver lärande och koncentration? Dessa frågor handlar Sensus dyslexiprojekt om.

Inte riktigt som alla andra

Benny Björkman är projektledare för Sensus dyslexiprojekt. Benny fick sin dyslexidiagnos vid 35 års ålder. Innan dess hade han alltid vetat att det var något som fanns hos honom som inte fanns hos andra. Något som gjorde honom annorlunda. I ett samhälle där annorlunda inte alltid ses som något bra har detta lett till dåligt självförtroende och svag självkänsla. Det finns många, om än inte i Bennys fall, som självmedicinerar för att de inte känner att de har något annat val. Benny menar att många känner att de inte får rätt stöd och förståelse från samhället. Ofta vet de inte heller vad de behöver, de vet bara att något är "fel" med dem och att de inte kan göra saker på samma sätt som de flesta andra, säger han.

Föreläsningar och workshops

Inom ramen för dyslexiprojektet håller Benny föreläsningar och workshops på skolor och bibliotek, i församlingar och hos olika föreningar. Han berättar om sin egen resa och delar med sig av erfarenheter av att leva med läs- och skrivsvårigheter och av att vara förälder till någon med ADHD .

Jag vill vara med och bygga ett bättre samhälle där alla kan läsa och skriva. För idag är det inte så, det är många som går ut skolan som inte kan, säger Benny Björkman

Hjälper folk att vara sitt bästa jag

Genom sitt arbete i Sensus Skåne-Blekinge vill Benny vara en inspiration och förebild för människor. Under sina föreläsningar förklarar han att det går att förändra sin livssituation genom att sluta fly från sina problem och gömma sig bakom olika masker för att passa in. Han använder sin diagnos och sina erfarenheter som förälder och människa till något samhällsnyttigt och värdefullt.

Varför behövs dyslexiprojektet?

Fortfarande är diagnoser som dyslexi, ADHD, Tourettes och autism skamfyllda. Människor som har diagnoser föredrar ofta att hålla diagnoserna hemliga. Många känner sig också osäkra på hur de ska bemöta och stötta människor som har dessa diagnoser.

Genom att prata om utmaningarna och samtidigt visa att det finns andra sätt att se på människors olikheter, menar Benny att vi kan göra skillnad för både individer och samhälle, och kanske även förändra synen på diagnoser. Genom att acceptera människors olikheter och respektera att individer tänker och lär sig på olika sätt kan vi skapa meningsfullhet, lärandeglädje och livslust, säger han.

Läs mer om dyslexiprojektet

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing
The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Rubrik H1

Rubrik H2

Rubrik H3

Rubrik H4

Rubrik H5
Rubrik H6

Brödtext här: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus suscipit arcu id accumsan cursus. Donec ut feugiat lacus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Etiam at maximus orci. Mauris accumsan porta pulvinar. Duis viverra erat tortor, non euismod ex rutrum eget. Nulla eu ullamcorper ipsum. Curabitur molestie nisl sed magna scelerisque dignissim. Nulla ligula est, congue non ultrices eu, hendrerit sed risus.

Maecenas vehicula quam eu lectus finibus euismod. Nulla dictum tellus elit, eu scelerisque urna congue et.Nytt stycke som börjar här så att vi får styckesavstånd.  Curabitur molestie nisl sed magna scelerisque dignissim. Nulla ligula est, congue non ultrices eu, hendrerit sed risus. Maecenas vehicula quam eu lectus finibus euismod. Nulla dictum tellus elit, eu scelerisque urna congue et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus suscipit arcu id accumsan cursus. Donec ut feugiat lacus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Nytt stycke som börjar här så att vi får styckesavstånd.  Curabitur molestie nisl sed magna scelerisque dignissim. Nulla ligula est, congue non ultrices eu, hendrerit sed risus. Maecenas vehicula quam eu lectus finibus euismod. Nulla dictum tellus elit, eu scelerisque urna congue et.

Numrerad lista (H4)

  1. Curabitur molestie nisl sed magna scelerisque dignissim.
  2. Nulla ligula est, congue non ultrices eu, hendrerit sed risus. Maecenas vehicula quam eu lectus finibus euismod.
  3. Nulla dictum tellus elit, eu scelerisque urna congue et.

Onumrerad lista (H4)

  • Curabitur molestie nisl sed magna scelerisque dignissim.
  • Nulla ligula est, congue non ultrices eu, hendrerit sed risus. Maecenas vehicula quam eu lectus finibus euismod.
  • Nulla dictum tellus elit, eu scelerisque urna congue et.