Bild/illustration:
Rättigheter och hållbarhet

Allas lika värde – föreningen som är en mötesplats full av möjligheter

En solig försommardag i maj träffar Sensus volontärer från föreningen För Allas lika värde i föreningens lokaler i Rosengårds centrum i Malmö.

Henrietta Dõmõtõv är volontär verksamhetsledare. Föreningen har inte har några anställda, men Henrietta lägger mycket tid i lokalerna:

– När man jobbar med människor kan man inte sitta hemma utan att veta att det fungerar. Mitt mål i livet är att stödja och hjälpa människor på olika sätt.

Aktiviteter för alla ålder under hela veckan

Hos Allas lika värde pågår aktiviteter nästan hela tiden; på arbetstid, efter skoltid samt på helger. Fokus på vardagarna är svenska från dag 1 och vardagssvenska. Efter skolan finns det möjlighet att dansa eller delta i samtal som ger fördjupad kunskap kring allt som rör samhället. Det finns också läxhjälp och idrottsaktiviteter – kort sagt allt möjligt! Föreningen vänder sig till kvinnor, barn, ungdomar, familjer och erbjuder olika slags aktiviteter. De flesta kommer tillbaka år efter år och merparten bor i Rosengård. Föreningen är öppen för alla, och välkomnar bredd och mångfald.

Diskussioner för ökad integration

Rosengård har många etniska föreningar. Fokus i dessa föreningar är oftast hemlandet, språket, kulturen och religionen, vilket inte bidrar till den integration som så väl behövs såväl i Rosengård som i resten av samhället. En bärande del för föreningen är därför att inte ha diskussioner där hemlandet sätts i relation till Sverige. Här diskuteras i första hand annat än politik och religion.

Rådgivning för romer

Henrietta, som själv är rom, berättar att det på torsdagskvällar anordnas ungdomsträffar för romer, främst för tjejer på temat hälsa. Att prata öppet om olika ämnen är viktigt. Även om de börjat med att bjuda in romska tjejer är träffarna såklart öppna för alla.

Vi frågar om det brukar vara motsättningar mellan olika folkgrupper när de ses, men det har Henrietta aldrig stött på. Henrietta påpekar hur viktigt det är att mötas, att inte bli isolerad. Föreningen vill vara en mötesplats där det går att få hjälp att utvecklas, få information, bli utbildad och bara få vara en del av ett sammanhang.

Valarbete i fokus

Inför förra valet anordnade föreningen workshops med alla partier med goda resultat. Därför storsatsade de inför årets val när det gäller valinformation och demokratidialoger. Under två veckor i augusti hade föreningen ett demokratitält på Rosengård tillsammans med Malmö stad. Fyrtio ungdomar arbetade med valinformationen, genom Ung i sommar, för att öka delaktigheten. Föreningen avslutade satsningen med en demokratidag tillsammans med andra samverkanspartners där de boende kunde mingla med Malmös politiker.

Föreningen finns i ett av de mest utsatta bostadsområdena. För oss inom Sensus är det viktigt att nå dem som är svårast att nå ut till. Genom vårt samarbete med Allas lika värde når vi dem där de befinner sig.

Sensus samarbetspartner sedan 2019

Buhaa Abdulrahaman är verksamhetsutvecklare på Sensus och har varit föreningens kontaktperson sedan 2019. För henne är relationen det viktigaste och i det ingår att finnas där för att utbilda ledare, hjälpa till med ansökningar samt med material och andra former av pedagogiskt stöd.

– Föreningen finns i ett av de mest utsatta bostadsområdena. För oss inom Sensus är det viktigt att nå dem som är svårast att nå ut till. Genom vårt samarbete med Allas lika värde når vi dem där de befinner sig, säger Buhaa.

Buhaa är för många en viktig förebild och vi pratar om vikten av ha förebilder. Hon kommer från Jemen och bestämde sig för att inte tänka på sig själv som ett offer. Det är en resa att göra, men det är viktigt att börja tänka annorlunda med allt vad det innebär, och vill hon också att andra ska få hjälp att lära sig, se möjligheter. Här är folkbildning och föreningslivet helt avgörande. Med dessa får vi alla chansen att utveckla oss genom hela livet, säger hon.

Alla behöver hjälp – eller kanske en coach

Layla Al-Fertusi arbetar som språklärare på Allas lika värde. Hon är från Irak och har bott i Sverige i 20 år. Hon brinner för att få med alla människor i samhället, och då är språket allt. Vi pratar om behovet av coacher för alla människor, för att hitta rätt i livet i Sverige. Kanske vore det en idé att förenkla utbildningar och göra dem kortare för att möjliggöra för fler, säger hon.

– Vi behöver använda alla våra sinnen för att lära oss. Och vi behöver förstå att vi är förebilder för våra unga. Som förälder är det oerhört viktigt att mina barn ser att jag och min man arbetar och är en aktiv del av det svenska samhället. Men detta är inte alltid så lätt, därför behövs coacher, säger Layla.

Många har problem med identifikation

Vi pratar länge om problemen som många har, att de känner sig isolerade och är fast i kultur, religion och tradition och har bristande information om vilka möjligheter som finns.

– Språket är nyckeln för framtiden. Samtidigt informerar vi om samhället, och om de skyldigheter och rättigheter man har som boende i Sverige. När vi möts, lär vi också känna varandra. Vi behöver alla någon som visar oss möjligheterna och hjälper oss att lyfta fram det vi är duktiga på och kan – på våra egna villkor, avslutar Henrietta.

Apropå språk, inom föreningen pratas 22 olika språk.

Medlemmar i föreningen.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing
The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Rubrik H1

Rubrik H2

Rubrik H3

Rubrik H4

Rubrik H5
Rubrik H6

Brödtext här: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus suscipit arcu id accumsan cursus. Donec ut feugiat lacus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Etiam at maximus orci. Mauris accumsan porta pulvinar. Duis viverra erat tortor, non euismod ex rutrum eget. Nulla eu ullamcorper ipsum. Curabitur molestie nisl sed magna scelerisque dignissim. Nulla ligula est, congue non ultrices eu, hendrerit sed risus.

Maecenas vehicula quam eu lectus finibus euismod. Nulla dictum tellus elit, eu scelerisque urna congue et.Nytt stycke som börjar här så att vi får styckesavstånd.  Curabitur molestie nisl sed magna scelerisque dignissim. Nulla ligula est, congue non ultrices eu, hendrerit sed risus. Maecenas vehicula quam eu lectus finibus euismod. Nulla dictum tellus elit, eu scelerisque urna congue et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus suscipit arcu id accumsan cursus. Donec ut feugiat lacus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Nytt stycke som börjar här så att vi får styckesavstånd.  Curabitur molestie nisl sed magna scelerisque dignissim. Nulla ligula est, congue non ultrices eu, hendrerit sed risus. Maecenas vehicula quam eu lectus finibus euismod. Nulla dictum tellus elit, eu scelerisque urna congue et.

Numrerad lista (H4)

  1. Curabitur molestie nisl sed magna scelerisque dignissim.
  2. Nulla ligula est, congue non ultrices eu, hendrerit sed risus. Maecenas vehicula quam eu lectus finibus euismod.
  3. Nulla dictum tellus elit, eu scelerisque urna congue et.

Onumrerad lista (H4)

  • Curabitur molestie nisl sed magna scelerisque dignissim.
  • Nulla ligula est, congue non ultrices eu, hendrerit sed risus. Maecenas vehicula quam eu lectus finibus euismod.
  • Nulla dictum tellus elit, eu scelerisque urna congue et.