Bild/illustration:
Kultur och skapande

Projektet Sacers arbete med det kyrkliga kulturarvet

De kyrkliga inventarierna är en omistlig del av vårt svenska kulturarv. Föremålen berättar om kyrkan och vårt samhälle genom tiderna, om växlande ideal och traditioner. Kyrkorna med dess föremål förenar dagens människor med varandra och med alla dem som tidigare bott i bygden. Föremålen skyddas av kulturmiljölagen och enligt denna ska varje församling ha en förteckning över inventarier med kulturhistoriskt värde.

Databasen Sacer för enhetlig och digital registrering

Tidigare har det inte funnits några nationella riktlinjer för hur förteckningarna ska utformas vilket inneburit att det sett olika ut runtom i landet. Databasen Sacer togs fram för att erbjuda församlingar en möjlighet till enhetlig och digital registrering av kulturhistoriskt värdefulla föremål och för att underlätta hantering och kontroll av inventarieförteckningar. En inventarieförteckning är en förutsättning vid anmälan av stöld eller i händelse av brand eller för att göra anspråk på ett föremål som återfunnits.

Skyddet kring det kyrkliga kulturarvet har lång hävd i Sverige och regleras redan i 1571 års kyrkoordning. Redan då skulle alltså varje kyrkas föremål förtecknas vilket vittnar om att de kyrkliga föremålen länge har betraktats som viktiga delar av kyrkan och vårt arv.

Öka medvetenheten och kunskapen om kyrkliga inventarier

Projekt Sacer startade 2013 med syfte att hjälpa församlingar i Lunds stift att ansluta sig till Svenska kyrkans gemensamma databas för inventarieförteckningar med samma namn – Sacer. Detta som ett led i att öka medvetenheten och kunskapen om kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier och förbättra förvaltning och administration av dessa. Projektet var ett samarbete mellan Lunds stift, Sensus Skåne-Blekinge och församlingarna i stiftet.

Digitalisering, inventering och utbildning

Projektet genomfördes i tre steg i varje församling. Först digitaliserades de äldre inventarieförteckningarna genom att informationen registrerades i databasen. Därefter kompletterades informationen genom inventeringar av församlingens kyrkor. Och tills sist erbjöds ett utbildningstillfälle om databasen och de lagar som reglerar skyddet av kulturhistoriskt värdefulla inventarier. Totalt inventerades över 70 000 inventarier i nära 500 kyrkor under åren 2013–2020.

Utbildningsfilmer i sex delar

Efter det att projekt Sacer avslutades producerade Sensus Skåne-Blekinge på uppdrag av Lunds stift en serie utbildningsfilmer i sex delar; Vård och underhåll av våra kyrkor och dess inventarier. Filmerna vänder sig främst till inventarieansvariga, kyrkvärdar, vaktmästare och övriga som arbetar med att vårda och bevara det kyrkliga kulturarvet men även till en intresserad allmänhet. Filmerna är uppbyggda kring olika teman såsom lagar och föreskrifter, stilhistoria, hantering av textiler och metaller samt databasen Sacer. Filmerna finns att se på Sensus hemsida, stiftets hemsida samt på Youtube.

Vi erbjuder kurser och studiematerial

Sensus erbjuder halvdags- och endagskurser i databasen Sacer för församlingar i Lunds stift såväl som övriga stift.

Inom kort kommer det finnas två olika studiematerial om kyrkorummet och dess inventarier att tillgå. Ett som riktar sig till församlingar och ett som riktar sig till en intresserad allmänhet. Materialen kommer att fungera som ett komplement till filmerna.

Läs mer om projektet och se filmerna

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing
The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

BIldtext här för att det ska blir bättre än annars

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Rubrik H1

Rubrik H2

Rubrik H3

Rubrik H4

Rubrik H5
Rubrik H6

Brödtext här: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus suscipit arcu id accumsan cursus. Donec ut feugiat lacus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Etiam at maximus orci. Mauris accumsan porta pulvinar. Duis viverra erat tortor, non euismod ex rutrum eget. Nulla eu ullamcorper ipsum. Curabitur molestie nisl sed magna scelerisque dignissim. Nulla ligula est, congue non ultrices eu, hendrerit sed risus.

Maecenas vehicula quam eu lectus finibus euismod. Nulla dictum tellus elit, eu scelerisque urna congue et.Nytt stycke som börjar här så att vi får styckesavstånd.  Curabitur molestie nisl sed magna scelerisque dignissim. Nulla ligula est, congue non ultrices eu, hendrerit sed risus. Maecenas vehicula quam eu lectus finibus euismod. Nulla dictum tellus elit, eu scelerisque urna congue et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus suscipit arcu id accumsan cursus. Donec ut feugiat lacus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Nytt stycke som börjar här så att vi får styckesavstånd.  Curabitur molestie nisl sed magna scelerisque dignissim. Nulla ligula est, congue non ultrices eu, hendrerit sed risus. Maecenas vehicula quam eu lectus finibus euismod. Nulla dictum tellus elit, eu scelerisque urna congue et.

Numrerad lista (H4)

  1. Curabitur molestie nisl sed magna scelerisque dignissim.
  2. Nulla ligula est, congue non ultrices eu, hendrerit sed risus. Maecenas vehicula quam eu lectus finibus euismod.
  3. Nulla dictum tellus elit, eu scelerisque urna congue et.

Onumrerad lista (H4)

  • Curabitur molestie nisl sed magna scelerisque dignissim.
  • Nulla ligula est, congue non ultrices eu, hendrerit sed risus. Maecenas vehicula quam eu lectus finibus euismod.
  • Nulla dictum tellus elit, eu scelerisque urna congue et.