Förord

Äntligen fick vi träffas igen!

I år har vi både levt med en pandemi, utan en pandemi och trevat oss fram till en återstart som inte blev en återstart utan en nyorientering. Två års pandemi har gjort något med både oss och samhället. Och det har lett till både bra och sämre saker. Verksamheter som inte kunde ställa om till det digitala rummet har i många fall tappats bort på vägen. Vi har intensifierat våra relationer under året för att peppa våra deltagare och samarbetsparter till nystart – för det är ändå en extra dimension att träffas i det fysiska rummet.

Årets urval av berättelser från verksamheten lever verkligen upp till det – det goda mötet och samtalen, att dela och reflektera. Du som läsare får beakta att detta verkligen bara är ett axplock, ett litet fönster till den bredd och djup av arrangemang som Sensus Västra Sverige bidragit till och ansvarat för. Vi vill med årets berättelser lyfta fram de lite mindre arrangemangen och låta några av ledarna och deltagarna ge uttryck för vad de upplever.

Det är en färgpalett med regnbågens alla färger som sig bör, eller vad sägs om en kväll inramad i rosa?

Det är en färgpalett med regnbågens alla färger som sig bör, eller vad sägs om en kväll inramad i rosa? Eller hur känslan kommer med färger och i viljan finns motivet? Eller livsberättelser i alla kulörer. Olika människor. Olika sammanhang.

Berättelserna visar på hur samtal kan ge verktyg för att påverka sin livssituation, om språkets betydelse och att om en delar en utmaning så frigörs tankarna, kanske ännu bättre medan vi är i rörelse eller vandring?

Vad är jag mest stolt över? Mina fina kollegor. Tack för att jag får jobba med er och att vi tillsammans gör varandra bra. Tack för att ni är så engagerade i att med god kvalitet vilja bemyndiga människor, vara möjliggörare för god folkbildning och därmed bidra till samhällsutvecklingen. Tack till regionstyrelsen som stöttar och supportar mig. Tack till alla cirkelledare och kulturarbetare som medverkar till goda samtal, upplevelser och att möten faktiskt blir av. Och tack till alla våra samarbetsparter och medlemsorganisationer som tillsammans med oss vill bidra till ett samhälle där vi alla vill leva.

Marie Langaard

Regionchef