Information om upphovsrätt och AI-användning

Här hittar du upphovsrättsrelaterad samt AI-relaterad information för innehållet på denna sajt.

Har du frågor eller funderingar kring upphovsrätt eller andra rättigheter kring bild och grafik på denna webbplats är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss
Rättigheter för bilder och grafik

Alla bilder i våra årsrapporter har vi antingen egen upphovsrätt till eller så har vi en godkänd licens för att publicera på sajten.

AI-information

Som en del i vår strävan efter full transparens vad gäller användning av AI listar vi nedan hur vi använt AI inklusive leverantör, AI-språkmodell samt i vilket medieformat.

Sensus arbetar på att utveckla funktionalitet för att direkt på respektive innehållssida specificera hur generativ AI har använts.

Har du frågor om Sensus AI-användning är du välkommen att kontakta oss på ai@sensus.se.

Leverantör AI-modell Medieformat
OpenAI gpt-4-0125-preview Text, kod
Google gemini-pro Text, kod
Adobe Firefly Bild
Midjourney Midjourney v6 Bild
Anthropic Claude Opus Text