Porträttbild på ordförande Gunnar och regionchef Birgitta.

Förord

Året då pandemin släppte sitt grepp

Porträttbild på ordförande Gunnar och regionchef Birgitta.Porträttbild på ordförande Gunnar och regionchef Birgitta.

Pandemin släppte successivt sitt grepp över Sverige och Sensus under det första halvåret och vi kunde aktivt börja planera framåt. Trots höga ambitioner om att snabbt komma igång med all verksamhet så var det trögare än väntat att få ordentlig fart.

Först under senare delen av hösten har vi sett tydliga tecken på en ordentlig återhämtning i verksamheten. Våra medlemsorganisationer och samarbetsparter har återupptagit sin verksamhet med försiktighet och tempot i att åter bygga upp verksamheten har varit längre än vad vi hoppades när vi gick in i 2022.

I årsrapporten visar vi ett axplock av Sensus Norrlands verksamhet som speglar både vår stora geografiska spridning och bredden av olika verksamheter.

I årsrapporten vill vi visa bredden av vår verksamhet genom ett antal berättelser. Berättelserna är ett axplock av Sensus Norrlands verksamhet och speglar både vår stora geografiska spridning och bredden av olika verksamheter.

Ur ett ekonomiskt perspektiv har lägre verksamhetsvolymer och därmed lägre verksamhetskostnader gjort att regionens ekonomi stärkts, vilket skapar utrymme för nya satsningar och utveckling av verksamheten framöver. Under året har det också riktats kritik mot folkbildningen och studieförbunden. I det utvecklingsarbete som pågått under året ligger därför även ett intensifierat kvalitetsarbete för att säkra att allt vi gör håller hög kvalitet, både verksamhetsmässigt och administrativt. 

I maj höll Sensus Norland digital regionstämma där en delvis ny styrelse valdes. Temat för stämman var demokrati – en fråga som kanske aldrig varit viktigare att uppmärksamma än just nu. Året avslutades ur styrelsens perspektiv med rekrytering av ny regionchef efter Birgitta Sedin som lämnar oss under 2023. Efter en intensiv rekryteringsprocess beslutade styrelsen utse Torbjörn Ringdahl till ny regionchef. Torbjörn, som redan är medarbetare i regionen sedan länge, hälsas välkommen i den nya rollen.

Styrelsen framför ett stort och varmt tack till medlemsorganisationer, samarbetsparter och till alla engagerade cirkelledare, deltagare och kulturarbetare för fortsatt bra samarbete under 2022. Ett lika varmt tack uttrycker styrelsen till regionens alla medarbetare som tillsammans med ledningen ligger bakom de goda resultat som uppnåtts och den positiva arbetsmiljö som upprätthållits under året.

Under 2023 kommer vi fortsatt fokusera på att utveckla verksamhet och kvalitet. En av de viktigaste frågorna att arbeta med blir sannolikt det nya statsbidragssystem som Folkbildningsrådet kommer att fastställa kommande år.

Gunnar Persson

Ordförande

Birgitta Sedin

Regionchef