Förord

Folkbildningen består

Oavsett vad som händer i vår omvärld med klimatförändringar, pandemi, krig, regeringsskiften, stigande elpriser och räntor så behövs folkbildningen. Människors rätt till- och behov av bildning och kultur består. Folkbildningens uppdrag att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin är mer angeläget än på länge. Vårt behov av att mötas, vare sig det handlar om digitala eller fysiska möten, är fortsatt mycket viktigt och ibland även livsavgörande. Folkbildning, som både är ett förhållningssätt och en metod, fungerar oavsett innehåll.

Vårt behov av att mötas, vare sig det handlar om digitala eller fysiska möten, är fortsatt mycket viktigt och ibland även livsavgörande.

För Sensus Svealand har året varit händelserikt, precis som för samhället i övrigt. Vi har fortsatt att bedriva och utveckla folkbildning som är relevant för vår samtid och de behov som vi möter hos medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Allt har inte varit enkelt eller gått på räls. Postpandemin har inneburit utmaningar som vi inte riktigt kunde förutse och verksamheten är inte tillbaka på de nivåer som vi hade innan pandemin.  Orsakerna är flera, men det vi jobbar med är viktigt och de utmaningar vi möter utvecklar oss, både som studieförbund och medarbetare. I det utvecklingsarbete som pågått under året ligger även ett intensifierat kvalitetsarbete för att säkra att allt vi gör håller hög kvalitet, både verksamhetsmässigt och administrativt.

I denna årsrapport delar vi några exempel på vår breda verksamhet. Här finns berättelser från teaterverksamhet för personer med någon form av funktionsnedsättning, cirkus för ukrainska barn, livescener för band, cirklar för en inkluderande församling, Regnbågsnyckeln samt information om våra tre antidiskrimineringsbyråer.

Regionen har under året både fått en ny styrelse, vald vid stämman i maj, samt en ny regionchef som tillträdde sin tjänst den 1 juni. En ny ledning med nya perspektiv kommer att föra med sig ett nytänkande i form av idéer, prioriteringar, kontakter och kompetenser.

Vi riktar ett stort och varmt tack till alla medarbetare, styrelsemedlemmar och ledare för väldigt fina och viktiga arbetsinsatser under 2022! Tillsammans jobbar vi vidare för att sprida folkbildningen och fortsätta vara relevanta för de vi är till för.

Mona Söderström

Ordförande

Bodil Larsson Frånlund

Regionchef