Förord

Tillsammans rustar vi för framtiden

De senaste åren har mycket hänt som vi inte trodde kunde ske. En pandemi lamslog delar av vår vardag, vårt sätt att leva och verka tillsammans. Pandemin har också orsakat ensamhet, sorg och saknad. Många av oss har fått arbeta hemifrån och många har ställt om till att mötas digitalt. Samtidigt var det många som inte kunde ställa om sitt arbete, som fick utsätta sig för risker som vi andra undvek. Hjältar som höll igång vård, skola, omsorg – alla samhällsviktiga insatser.

På Sensus har vi arbetat målmedvetet med digitalisering och utveckling av digitala möten, material och stöd. Våra samarbeten i frågor som berör existentiell hälsa, psykisk ohälsa, och livsfrågor ökar. Vi ser det som viktigt att genom folkbildningens metoder bidra till samtal och mötesplatser kring dessa ämnen.

Under året har vi också sett effekterna av krigets fasor. Vi har fått rapporter om Rysslands orättfärdiga handlingar och invasion av Ukraina. Människor har tvingats fly. På Sensus har vi ställt om för att möta behoven av språkstudier och hitta sammanhang och samhörighet. Vi har också sett våra medlemsorganisationer och samarbetspartners göra detsamma.

Sensus har också lagt ner mycket resurser och energi för att fortsätta utveckla kvalitetsarbetet. Vi gör det för att det leder till verksamhetsutveckling, men det är också ett ansvar gentemot bidragsgivare. Vi får statsbidrag för att bedriva folkbildning, så det är viktigt att våra resurser används på rätt sätt.

Vi är tacksamma för allt vi har åstadkommit tillsammans med er, och inom Sensus. Nu när vi gör bokslut för 2022, är vi redo att blicka framåt. Vi är i omställning och med nya förutsättningar, både som studieförbund och i vår omvärld. Vi står inför ett reformerat bidragssystem som kommer att innebära förändringar och erbjuda möjligheter. Politiken på alla nivåer har nya förväntningar på oss. Det är onekligen en spännande tid. Min övertygelse är att tillsammans är vi väl rustade för framtiden.

Fredrik Hedlund

Förbundsrektor