Porträttbild på regionchef Birgitta och ordförande Per-Inge.

Förord

Förord av regionchef och ordförande

Porträttbild på regionchef Birgitta och ordförande Per-Inge.Porträttbild på regionchef Birgitta och ordförande Per-Inge.

Vi kan nu konstatera att verksamheten fick en ordentlig fart under hösten. Året startade med att coronapandemin fortfarande påverkade oss alla, men har vartefter året gått överskuggats av andra händelser som kriget i Ukraina. För världen och för väldigt många människor har det varit ett mörkt år.

Vår utgångspunkt är att människor ska kunna mötas och utvecklas tillsammans. Vi kan nu välja om vi ska träffas fysiskt eller digitalt. Att vi har olika förutsättningar för att mötas digitalt och vara bekväma med det, är något vi har uppmärksammat, samtidigt som vi ser möjligheter med det digitala ur olika perspektiv.

På årsstämman i maj 2022 antogs viktiga huvudsakliga inriktningar för verksamheten så som hållbarhet, demokrati och digitalisering. I samarbete med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter ser vi framåt i vårt viktiga arbete inom dessa områden såväl som andra som till exempel rättighetsfrågor, mångfald och Agenda 2030 där vi som studieförbund har folkbildningen i fokus.

Birgitta Sundström

Regionchef

Per-Inge Olsson

Ordförande