Förord

Vart är vi på väg? Mot den nya folkbildningen

Vart är vi på väg? Denna berömda replik är hämtad ur SVT:s underhållande och folkbildande program På spåret. Strofen vill jag själv använda, i min egenskap av regionordförande för vårt studieförbund – Sensus.

Verksamhetsåret 2023 har präglats av ett omfattande omställningsarbete. Det har förts en skarp samhällsdebatt om folkbildningens betydelse och studieförbunden har fått en stramare budgetram. Samtidigt har ett nytt bidragssystem utretts och kommer att implementeras under2024. Vi ser att det nya systemet som bygger på bedömning av kvalitet i stället för kvantitet ger oss stora möjligheter att verka utifrån Sensus värderingar och vår ambition att arbeta för att religioner, kulturer och människor inte ska ställas mot varandra.

Sensus Stockholm-Gotland har arbetat intensivt utifrån dessa förändringar och utmaningar. Vi har arbetat gemensamt inom förbundet med omställning på många olika sätt. Vi har arbetat med kvalitetsarbete, profilering, verksamhetsåtagande, funderat över alternativa folkbildningsformer, över ekonomi, över arbetsformer och vår interna organisering. 

Vår verksamhet inom regionen har fortgått och utvecklats och såväl kvalitet som mångfald är något som präglar verksamheten. Även om vi inte återhämtat verksamhetsvolymerna sedan pandemin har vi en ekonomi i balans och en stabil organisation med kompetenta, drivna, idérika och passionerade medarbetare och ledare. Själv leder jag en välfungerande styrelse som representerar våra medlemsorganisationer på ett bra sätt. Styrelsearbetet har präglats av omställningen med sikte på framtiden och de nya förutsättningarna för vår verksamhet. 

Vi står beslutsamt fast i att på alla sätt verka för en hållbar folkbildning och ett enat Sensus trots de utmaningar som väntar.

Det är genom bildning vi finner frihet och genom folkbildningen kan vi som studieförbund bidra till utvecklingen av samhället och demokratin. 

Med detta tackar jag och styrelsen våra medarbetare och ledare för det gångna verksamhetsåret och överlämnar härmed vår verksamhetsberättelse. 

Och på frågan ”Vart är vi på väg?” svarar vi: Mot den nya folkbildningen!

Jerry Adbo

Ordförande