Bild- och medierättigheter

Här listar vi upphovsrättsrelaterad information för de bilder och den grafik som denna sajt använder. Det som inte listas här är Sensus studieförbunds egen produktion eller genom Sensus bildbyråleverantör.

Har du frågor eller funderingar kring upphovsrätt eller andra rättigheter kring bild och grafik på denna webbplats är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss
"Översiktsfoto över väg genom skog"

Används enbart i PDF-versionen av våra årsrapporter för 2022.

Bilden är tagen av fotograf Deva Darshan och bilden har allmänt fri användningsrätt.

Alla andra bilder och medier

Övriga bilder är antingen bilder som Sensus studieförbund procuderat och har egna rättigheter till eller bilder som är köpta från vår bildbyrå Scandinav.