2
0
2
3

Sensus studieförbund

Svealand

Sensus studieförbund

RIKSFÖRBUNDET

170 202

LOREM

170 202

LOREM

170 202

LOREM

Förord

Vårt uppdrag är relevant och mycket viktigt

Det gångna året har varit rikt på händelser och utmaningar. I en värld som ständigt förändras och just nu präglas av kriser, hårt samtalsklimat och minskande demokrati känns vårt uppdrag inom folkbildningen relevant och mycket viktigt.

Mona Söderström

Ordförande

Bodil Larsson Frånlund

Regionchef

[Test-funktion]Läs hela förordet

Förord

Vårt uppdrag är relevant och mycket viktigt

Det gångna året har varit rikt på händelser och utmaningar. I en värld som ständigt förändras och just nu präglas av kriser, hårt samtalsklimat och minskande demokrati känns vårt uppdrag inom folkbildningen relevant och mycket viktigt.

Den verksamhet vi bedriver växer och vi arbetar hela tiden med att utveckla den för att vara relevanta för de vi är till för. Vi arbetar nära våra medlemsorganisationer och samarbetsparter för att erbjuda stöd och möjligheter till demokrati- och föreningsutveckling samt ledarutbildningar som svarar mot specifika behov.

I våra lokala sammanhang bidrar vi till att tillgängliggöra ett rikt kulturliv med livescener för lokala band, teater- och körverksamhet, konst- och keramikkurser, bok- och skrivarcirklar. Vi arrangerar föreläsningar och samtalscirklar med olika angelägna teman som social hållbarhet, psykisk hälsa och andra existentiella frågor. Allt detta bidrar till att människor mår bra och känner tillhörighet, minskar känslan av ensamhet och bidrar till individers och samhällens utveckling

Internt har vi, både medarbetare och förtroendevalda, förberett oss för införandet av nya bidragsregler, som delvis kommer att träda i kraft redan under 2024. Det har givit oss möjlighet till bra, utvecklande möten och samtal och att ytterligare fokusera på det kvalitativa innehållet i vår verksamhet som vi vill prioritera och utveckla framåt.

Regeringens beslut om minskade anslag till folkbildningen blev ett hårt slag. Vi behöver nu ytterligare reflektera över vårt uppdrag, dess betydelse och göra prioriteringar efter det. Tillsammans med övriga aktörer inom folkbildningen vill vi bli tydligare med att kommunicera den betydelse vår verksamhet har för samhället, för föreningar och för enskilda deltagare.

Varmt tack till alla våra medarbetare, förtroendevalda och alla fantastiska ideella ledare. Ni bidrar med ert arbete och ert engagemang till att hålla i gång vårt viktiga och långsiktiga arbete. Och slutligen, ett stort tack till alla er som talar väl om folkbildningen och som är våra ambassadörer, ni precis som vi menar att den bildning och kultur som är fri och frivillig är viktig för vårt samhälle och vår demokrati.

Vi ser fram emot ett nytt folkbildningsår tillsammans med er.

Mona Söderström

Ordförande

Bodil Larsson Frånlund

Regionchef

Om Sensus

Det här är Sensus studieförbund

Sensus är ett av Sveriges nio studieförbund och vi arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och bildning. Vi lyfter fram livsfrågor, rättigheter, hållbarhet och relationer.

Vi har ett brett utbud av studiecirklar och kulturevenemang runt om i hela landet. Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar människor och att människor förändrar världen.

Sensus samarbetar med många olika föreningar, organisationer och verksamheter, såväl humanitära och fackliga organisationer som religiösa samfund. I samspel med samhället i stort utvecklas och förändras vi tillsammans. Bland våra största medlemsorganisationer finns Svenska kyrkan och Scouterna.

Sensus är en ideell förening där alla finansiella resurser används till folkbildning. Sensus arbetar främst med bidragsberättigad verksamhet men har också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från stat, kommuner och regioner.

Pedagogik

Vår syn på lärande utgår från var och ens erfarenheter och lust att lära. Vi lär tillsammans genom att göra och reflektera i grupp. Vilja mötas är dokumentet som beskriver vårt pedagogiska förhållningssätt.

Ledare

Sensus cirka 9 100 cirkelledare skapar förutsättningar för lärande, delaktighet och engagemang. I ledarskapet ingår att både leda sig själv och andra. På så sätt utvecklas både ledare och deltagare samt samhället i stort.

Samverkan

Vår verksamhet sker i samverkan med exempelvis humanitära och fackliga organisationer, ideella föreningar samt olika trossamfund. Hos oss finns även en av landets största musikverksamheter.

Identitet

Sensus identitet beskriver vilka vi är, vilka vi vill vara och vad vi vill åstadkomma. Här finns våra målområden relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor, hållbarhetsfrågor, bildning och kultur. Här framträder den människosyn och bildningssyn som är bärande för oss. Sensus identitet är vårt viktigaste styrdokument.

Verksamheten

Berättelser från verksamheten

Här hittar du ett urval av berättelser från all den verksamhet Sensus studieförbund är med och möjliggör.

Livsfrågor

Gemensam kraftansträngning för psykisk hälsa i Örebro

Livsfrågor

Gemensam kraftansträngning för psykisk hälsa i Örebro

Läs berättelse
Livsfrågor

Gemensam kraftansträngning för psykisk hälsa i Örebro

Livsfrågor

Gemensam kraftansträngning för psykisk hälsa i Örebro

Livsfrågor

Gemensam kraftansträngning för psykisk hälsa i Örebro

Livsfrågor

Gemensam kraftansträngning för psykisk hälsa i Örebro

Livsfrågor

Tro, hopp och klimatkris – en interreligiös temadag i Örebro

Livsfrågor

Tro, hopp och klimatkris – en interreligiös temadag i Örebro

Kultur och skapande

Musikens kraft förenar i Katrineholm

Kultur och skapande

Musikens kraft förenar i Katrineholm

Folkbildningens betydelse

Folkbildning bildar folk

Du vet den där känslan som infinner sig när du gör något som känns riktigt meningsfullt tillsammans med andra. Att skapa förutsättningar för sådana möten är vad folkbildning handlar om. Och det är vad vi på Sensus sysslar med.

Läs artikel

STATISTIK

Verksamheten i siffror

60

%

Andel av verksamheten som sker i samarbete med en medlemsorganisation eller samarbetspart.

Fördelning av verksamhet

59
%
Studiecirkel
30
%
Annan folkbildningsverksamhet
12
%
Kulturprogram

170 202

Antal studietimmar i studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram.

17 646

Unika deltagare i studiecirklar och annan folkbildning.

Heading

%

Andel av vår folkbildningsverksamhet som genomförts helt eller delvis på distans.

Heading

5 669 204 MINUTER
107 784 PERSONER
Så många Zoom-möten genomfördes under året.

583

SAMVERKANS­PARTER

Antalet grupper och föreningar vi under året samverkat med!

31

nationella medlemsorganisationer

Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi i region Svealand också regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.
Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi också tusentals regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.

15

arrangemang per dag

Det genomfördes 5 557 arrangemang under 2023 av eller tillsammans med oss. I snitt blir det 15 arrangemang per dag – året runt!

523

deltagare per dag

Totalt engagerade vår verksamhet 190 869 deltagare under 2023. Fördelar vi det jämt över året blir det 523 deltagare per dag.

2 195

kulturprogram

Antal kulturprogram i Sensus 2023. Det kan exempelvis vara digitala föreläsningar eller livesända konserter.

Åldersfördelning, verksamhetsdeltagare

I den verksamhet vi är med och anordnar finns deltagare från de allra yngsta åldrarna till de som är de mest årsrika.

< 13 år
14 – 24 år
25 – 65 år
> 65 år
17
%
20
%
43
%
20
%
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Andel deltagare 2023 i studiecirklar och annan folkbildning fördelade efter åldersgrupp.

100% människor

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, män, stadsbor... 100% människor.

Natalie

och

Martin

Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 700 ledare verksamma i landet under 2023.
Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 700 ledare verksamma i regionen under 2023.
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
Natalie
,
14
ÅR
Martin
,
92
ÅR
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
14
år
20 år
40 år
60 år
80 år
92
år

KULTUR OCH RELGION

Multireligiösa almanackan firar 20 år och är mer relevant än någonsin

Sensus har givit ut Multireligiösa almanackan varje år sedan 2004. Det betyder att almanackan nu firar 20 år. Det är vi mycket stolta över. Syftet, då som nu, är att väcka nyfikenhet och öka förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva i dagens Sverige.

Läs artikel

Svealand

Sensus Svealand

Sensus Svealand bedriver folkbildningsverksamhet i kommunerna i Gävleborgs, Dalarnas, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län.

FAKTA OM REGIONEN

FAKTA OM SENSUS STUDIEFÖRBUND

Kartbild som visar aktuell årsrapports organisationsdel utmärkt.

Kontor och verksamhetslokaler

Regionen har kontor i Eskilstuna, Falun, Gävle, Katrineholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

Musikhus

• Balsta Musikslott, Eskilstuna
• Inferno, Katrineholm
• Tegelbruket, Örebro
• Timmervägens musikhus, Falun
• Parkhuset, Västerås
• Musikhuset Lagerkvistgatan, Eskilstuna
• Vilsta musikhus, Eskilstuna

Ledning

Regionschef

• Bodil Larsson Frånlund

Styrelse

• Mona Söderström, ordförande
• Martin Andersson
• Fredrik Häll
• Jimmy Nilsson
• Pernilla Parenmalm
• Birgitta Bjurstig
• Alar Kuutmann
• Lena Ryö
• Nina Carlsson Garlöv
• Michael Bergen
• Inger Knecht
• Magnus Andersson
• Andreas Axinge

41

antal medarbetare i regionen
antal medarbetare på riksförbundet

16

antal KONTOR och verksamhetslokaler

64

/

64

Antal kommuner vi har verksamhet i

Samarbeten

Våra medlems­organisationer

Sensus studieförbund har både nationella och regionala medlemsorganisationer. Utöver dessa har vi många andra samarbetsparter.

Bröstcancerförbundet logotyp
Individuell Människohjälp logotyp
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar logotyp
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation logotyp
KFUM Sverige logotyp
Trossamfundet Svenska kyrkan logotyp
Frisk & fri - Riksföreningen mot ätstörningar logotyp
Amningshjälpen logotyp
Mandeiska trossamfundet
Scouterna logotyp
Kvinnor i svenska kyrkan logotyp
Kvinnor för mission logotyp
Kyrkans Akademikerförbund logotyp
Kyrkomusikernas riksförbund logotyp
Credo logotyp
Riksförbundet EKHO logotyp
Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan, SKAIS
Svenska muslimer för fred och rättvisa logotyp
SHEDO logotyp
S:t Georgs Scoutgillen Sverige logotyp
Svenska kyrkans lekmannaförbund logotyp
EFS - En missionsrörelse i Svenska kyrkan logotyp
Siftunastiftelsen logotyp
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES logotyp
Svenska Lottakåren logotyp
Svenska kyrkans unga logotyp
Stiftelsen Sverige och kristen tro logotyp
Spädbarnsfonden logotyp
Y ́s Men International, distrikt Sverige logotyp
Sveriges Kyrkosångsförbund logotyp
Sveriges Syriska Riksförbund logotyp

kvalitet

Så här arbetar Sensus med kvalitet

Ett systematiskt och strukturerat kvalitetsarbete är viktigt för att vi ska vara säkra på att vi gör rätt saker på rätt sätt, men också för att ge oss möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra rutiner.

Läs mer