2
0
2
3

Sensus studieförbund

Östra Götaland

Sensus studieförbund

RIKSFÖRBUNDET

132 110

LOREM

132 110

LOREM

132 110

LOREM

Förord

Vi tror på alla människors lust att lära nytt

Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapade vi mötesplatser för kultur och bildning i vår region Östra Götaland och runt om i hela Sverige.

Birgitta Sundström

Regionchef

Per-Inge Olsson

Ordförande

[Test-funktion]Läs hela förordet
Porträttbild av regionchef Birgitta och ordförande Per-Inge.
Porträttbild av regionchef Birgitta och ordförande Per-Inge.

Förord

Vi tror på alla människors lust att lära nytt

År 2023 var ett år som vi som studieförbund gick in med hopp om att få på riktigt starta om och visa på människors behov av att mötas och att utveckla sig. Att utarbeta vårt verksamhetsåtagande utifrån kommande beslut om förändrat bidragssystem. Att gå från bakåt till framåt. Från kvantitet till kvalitet. Från mätning till bedömning. Vi har under året arbetat med Sensus profil och verksamhetsåtagande genom att bereda möjlighet för personal, förtroendevalda, medlemsorganisationer och samverkansparter att involvera sig och ge inspel på Sensus verksamhetsbidrag för år 2025 och framåt.

Men även det oroliga omvärldsläget under 2023 samt regeringens beslut om att drastiskt minska det statliga bidraget till alla studieförbund har påverkat oss. Det sistnämnda kommer att påverka verksamheten framöver och därmed Sensus medlemsorganisationer, samverkansparter, ledare och alla våra deltagare. Vi vill ändå avsluta året 2023 med att visa delar av Sensus verksamhetsbidrag där vi som studieförbund bidrar till att göra skillnad. Gospelglädje, Bli mer digital, Sensus Music Meet up, Fripratarna och projektet FokusTjejer är bara ett litet axplock.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapade vi mötesplatser för kultur och bildning i vår region Östra Götaland och runt om i hela Sverige.

Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar människor och att människor förändrar världen.

Birgitta Sundström

Regionchef

Per-Inge Olsson

Ordförande

Om Sensus

Det här är Sensus studieförbund

Sensus är ett av Sveriges nio studieförbund och vi arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och bildning. Vi lyfter fram livsfrågor, rättigheter, hållbarhet och relationer.

Vi har ett brett utbud av studiecirklar och kulturevenemang runt om i hela landet. Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar människor och att människor förändrar världen.

Sensus samarbetar med många olika föreningar, organisationer och verksamheter, såväl humanitära och fackliga organisationer som religiösa samfund. I samspel med samhället i stort utvecklas och förändras vi tillsammans. Bland våra största medlemsorganisationer finns Svenska kyrkan och Scouterna.

Sensus är en ideell förening där alla finansiella resurser används till folkbildning. Sensus arbetar främst med bidragsberättigad verksamhet men har också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från stat, kommuner och regioner.

Pedagogik

Vår syn på lärande utgår från var och ens erfarenheter och lust att lära. Vi lär tillsammans genom att göra och reflektera i grupp. Vilja mötas är dokumentet som beskriver vårt pedagogiska förhållningssätt.

Ledare

Sensus cirka 9 100 cirkelledare skapar förutsättningar för lärande, delaktighet och engagemang. I ledarskapet ingår att både leda sig själv och andra. På så sätt utvecklas både ledare och deltagare samt samhället i stort.

Samverkan

Vår verksamhet sker i samverkan med exempelvis humanitära och fackliga organisationer, ideella föreningar samt olika trossamfund. Hos oss finns även en av landets största musikverksamheter.

Identitet

Sensus identitet beskriver vilka vi är, vilka vi vill vara och vad vi vill åstadkomma. Här finns våra målområden relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor, hållbarhetsfrågor, bildning och kultur. Här framträder den människosyn och bildningssyn som är bärande för oss. Sensus identitet är vårt viktigaste styrdokument.

Verksamheten

Berättelser från verksamheten

Här hittar du ett urval av berättelser från all den verksamhet Sensus studieförbund är med och möjliggör.

Rättigheter och hållbarhet

Rekordmånga deltog i Sensus Hållbara folkbildningsvecka

Rättigheter och hållbarhet

Rekordmånga deltog i Sensus Hållbara folkbildningsvecka

Läs berättelse
Rättigheter och hållbarhet

Rekordmånga deltog i Sensus Hållbara folkbildningsvecka

Rättigheter och hållbarhet

Rekordmånga deltog i Sensus Hållbara folkbildningsvecka

Kultur och skapande

Sensus Art Wall – ny plattform för lokala konstnärer

Kultur och skapande

Sensus Art Wall – ny plattform för lokala konstnärer

Kultur och skapande

Fokus tjejer i Oskarshamn

Kultur och skapande

Fokus tjejer i Oskarshamn

Rättigheter och hållbarhet

Rekordmånga deltog i Sensus Hållbara folkbildningsvecka

Rättigheter och hållbarhet

Rekordmånga deltog i Sensus Hållbara folkbildningsvecka

Folkbildningens betydelse

Folkbildning bildar folk

Du vet den där känslan som infinner sig när du gör något som känns riktigt meningsfullt tillsammans med andra. Att skapa förutsättningar för sådana möten är vad folkbildning handlar om. Och det är vad vi på Sensus sysslar med.

Läs artikel

STATISTIK

Verksamheten i siffror

47

%

Andel av verksamheten som sker i samarbete med en medlemsorganisation eller samarbetspart.

Fördelning av verksamhet

61
%
Studiecirkel
18
%
Annan folkbildningsverksamhet
21
%
Kulturprogram

132 110

Antal studietimmar i studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram.

14 961

Unika deltagare i studiecirklar och annan folkbildning.

Heading

%

Andel av vår folkbildningsverksamhet som genomförts helt eller delvis på distans.

Heading

5 669 204 MINUTER
107 784 PERSONER
Så många Zoom-möten genomfördes under året.

431

SAMVERKANS­PARTER

Antalet grupper och föreningar vi under året samverkat med!

31

nationella medlemsorganisationer

Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi i region Östra Götaland också regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.
Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi också tusentals regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.

16

arrangemang per dag

Det genomfördes 5 664 arrangemang under 2023 av eller tillsammans med oss. I snitt blir det 16 arrangemang per dag – året runt!

722

deltagare per dag

Totalt engagerade vår verksamhet 263 657 deltagare under 2023. Fördelar vi det jämt över året blir det 722 deltagare per dag.

3 102

kulturprogram

Antal kulturprogram i Sensus 2023. Det kan exempelvis vara digitala föreläsningar eller livesända konserter.

Åldersfördelning, verksamhetsdeltagare

I den verksamhet vi är med och anordnar finns deltagare från de allra yngsta åldrarna till de som är de mest årsrika.

< 13 år
14 – 24 år
25 – 65 år
> 65 år
17
%
12
%
49
%
22
%
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Andel deltagare 2023 i studiecirklar och annan folkbildning fördelade efter åldersgrupp.

100% människor

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, män, stadsbor... 100% människor.

Theodor

och

Brita

Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 100 ledare verksamma i landet under 2023.
Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 100 ledare verksamma i regionen under 2023.
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
Theodor
,
12
ÅR
Brita
,
94
ÅR
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
12
år
20 år
40 år
60 år
80 år
94
år

KULTUR OCH RELGION

Multireligiösa almanackan firar 20 år och är mer relevant än någonsin

Sensus har givit ut Multireligiösa almanackan varje år sedan 2004. Det betyder att almanackan nu firar 20 år. Det är vi mycket stolta över. Syftet, då som nu, är att väcka nyfikenhet och öka förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva i dagens Sverige.

Läs artikel

Östra Götaland

Fakta om Sensus Östra Götaland

Sensus Östra Götaland bedriver folkbildningsverksamhet i kommunerna i Kronobergs, Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län. Tillsammans med föreningar och organisationer vi samarbetar med skapar vi mötesplatser för lärande och utveckling runt om i regionen.

FAKTA OM REGIONEN

FAKTA OM SENSUS STUDIEFÖRBUND

Kartbild som visar aktuell årsrapports organisationsdel utmärkt.

Kontor och verksamhetslokaler

Regionen har kontor i Växjö, Kalmar, Oskarshamn, Jönköping, Västervik, Linköping och Norrköping.

Musikhus

• Ganymeden, Linköping
• Skylten, Linköping
• Vrinnevi Park, Norrköping
• Hallarna, Norrköping
• Musikhuset i Oskarshamn
• Studio 491, Oskarshamn
• Mejeriet, Västervik
• Welux, Västervik

Ledning

Regionschef

• Birgitta Sundström

Styrelse

• Per-Inge Olsson, ordförande
• Katarina Byström, vice ordf
• Fredrik Ingå
• Helen Kémi
• Maria Estling Vannestål
• Maria Åkerström
• Peter Lundborg
• Ulf Ödman
• Ylva Barahimi Johansson
• Christina Ewertsson (adjungerad)
• Birgitta Sundström (regionchef)
• Marie Innab (personalrepr)

40

antal medarbetare i regionen
antal medarbetare på riksförbundet

15

antal KONTOR och verksamhetslokaler

46

/

46

Antal kommuner vi har verksamhet i

Samarbeten

Våra medlems­organisationer

Sensus studieförbund har både nationella och regionala medlemsorganisationer. Utöver dessa har vi många andra samarbetsparter.

Bröstcancerförbundet logotyp
Individuell Människohjälp logotyp
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar logotyp
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation logotyp
KFUM Sverige logotyp
Trossamfundet Svenska kyrkan logotyp
Frisk & fri - Riksföreningen mot ätstörningar logotyp
Amningshjälpen logotyp
Mandeiska trossamfundet
Scouterna logotyp
Kvinnor i svenska kyrkan logotyp
Kvinnor för mission logotyp
Kyrkans Akademikerförbund logotyp
Kyrkomusikernas riksförbund logotyp
Credo logotyp
Riksförbundet EKHO logotyp
Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan, SKAIS
Svenska muslimer för fred och rättvisa logotyp
SHEDO logotyp
S:t Georgs Scoutgillen Sverige logotyp
Svenska kyrkans lekmannaförbund logotyp
EFS - En missionsrörelse i Svenska kyrkan logotyp
Siftunastiftelsen logotyp
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES logotyp
Svenska Lottakåren logotyp
Svenska kyrkans unga logotyp
Stiftelsen Sverige och kristen tro logotyp
Spädbarnsfonden logotyp
Y ́s Men International, distrikt Sverige logotyp
Sveriges Kyrkosångsförbund logotyp
Sveriges Syriska Riksförbund logotyp

kvalitet

Så här arbetar Sensus med kvalitet

Ett systematiskt och strukturerat kvalitetsarbete är viktigt för att vi ska vara säkra på att vi gör rätt saker på rätt sätt, men också för att ge oss möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra rutiner.

Läs mer