2
0
2
3

Sensus studieförbund

Skåne-Blekinge

Sensus studieförbund

RIKSFÖRBUNDET

96 138

LOREM

96 138

LOREM

96 138

LOREM

Förord

Ett annorlunda år för Sensus Skåne-Blekinge

Trots utmaningar har Sensus Skåne-Blekinge genomfört mycket god och fantastisk folkbildning. Många fantastiska möten, insikter och kulturupplevelser som leder till nya insikter, ny kompetens och nya möjligheter. Precis som det ska vara. Det är det som är folkbildning!

Rafael Martinez

Tillförordnad regionschef

[Test-funktion]Läs hela förordet
Rafael Martinez
Rafael Martinez

Förord

Ett annorlunda år för Sensus Skåne-Blekinge

År 2023 har verkligen varit ett annorlunda år för Sensus Skåne-Blekinge. Vi har stärkt vårt arbete med den traditionella folkbildningen tillsammans med våra medlemsorganisationer och samverkansparter. I samarbete med det gemensamma arbetet i hela Sensus har vi börjat skönja de yttre ramarna för hur vi ska jobba i det nya bidragssystemet med att planera i treårscykler från och med 2025.

Under större delen av 2023 har regionen befunnit sig i ett interimistiskt läge med ny styrelse och ny ledning. Det är ett läge som planeras återgå till det normala efter den ordinarie regionstämman som kommer att hållas den 30 maj 2024.

Trots alla utmaningar har Sensus Skåne-Blekinge genomfört mycket god och fantastisk folkbildning. I årsrapporten kan vi läsa om några axplock av all den folkbildning som vi tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare har genomfört.

Många fantastiska möten, insikter och kulturupplevelser som leder till nya insikter, ny kompetens och nya möjligheter. Precis som det ska vara. Det är det som är folkbildning!
Rafael Martinez

Tillförordnad regionschef

Om Sensus

Det här är Sensus studieförbund

Sensus är ett av Sveriges nio studieförbund och vi arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och bildning. Vi lyfter fram livsfrågor, rättigheter, hållbarhet och relationer.

Vi har ett brett utbud av studiecirklar och kulturevenemang runt om i hela landet. Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar människor och att människor förändrar världen.

Sensus samarbetar med många olika föreningar, organisationer och verksamheter, såväl humanitära och fackliga organisationer som religiösa samfund. I samspel med samhället i stort utvecklas och förändras vi tillsammans. Bland våra största medlemsorganisationer finns Svenska kyrkan och Scouterna.

Sensus är en ideell förening där alla finansiella resurser används till folkbildning. Sensus arbetar främst med bidragsberättigad verksamhet men har också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från stat, kommuner och regioner.

Pedagogik

Vår syn på lärande utgår från var och ens erfarenheter och lust att lära. Vi lär tillsammans genom att göra och reflektera i grupp. Vilja mötas är dokumentet som beskriver vårt pedagogiska förhållningssätt.

Ledare

Sensus cirka 9 100 cirkelledare skapar förutsättningar för lärande, delaktighet och engagemang. I ledarskapet ingår att både leda sig själv och andra. På så sätt utvecklas både ledare och deltagare samt samhället i stort.

Samverkan

Vår verksamhet sker i samverkan med exempelvis humanitära och fackliga organisationer, ideella föreningar samt olika trossamfund. Hos oss finns även en av landets största musikverksamheter.

Identitet

Sensus identitet beskriver vilka vi är, vilka vi vill vara och vad vi vill åstadkomma. Här finns våra målområden relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor, hållbarhetsfrågor, bildning och kultur. Här framträder den människosyn och bildningssyn som är bärande för oss. Sensus identitet är vårt viktigaste styrdokument.

Verksamheten

Berättelser från verksamheten

Här hittar du ett urval av berättelser från all den verksamhet Sensus studieförbund är med och möjliggör.

Livsfrågor

Studiecirkel om förberedelse och stöd för nära och kära inför livets sista kapitel

Livsfrågor

Studiecirkel om förberedelse och stöd för nära och kära inför livets sista kapitel

Läs berättelse
Livsfrågor

Studiecirkel om förberedelse och stöd för nära och kära inför livets sista kapitel

Livsfrågor

Studiecirkel om förberedelse och stöd för nära och kära inför livets sista kapitel

Kultur och skapande

Vocal Camp – årets roligaste vecka?

Kultur och skapande

Vocal Camp – årets roligaste vecka?

Livsfrågor

Studiecirkel om förberedelse och stöd för nära och kära inför livets sista kapitel

Livsfrågor

Studiecirkel om förberedelse och stöd för nära och kära inför livets sista kapitel

Kultur och skapande

Blåsmusiken lever i Karlshamn

Kultur och skapande

Blåsmusiken lever i Karlshamn

Folkbildningens betydelse

Folkbildning bildar folk

Du vet den där känslan som infinner sig när du gör något som känns riktigt meningsfullt tillsammans med andra. Att skapa förutsättningar för sådana möten är vad folkbildning handlar om. Och det är vad vi på Sensus sysslar med.

Läs artikel

STATISTIK

Verksamheten i siffror

78

%

Andel av verksamheten som sker i samarbete med en medlemsorganisation eller samarbetspart.

Fördelning av verksamhet

40
%
Studiecirkel
33
%
Annan folkbildningsverksamhet
27
%
Kulturprogram

96 138

Antal studietimmar i studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram.

16 255

Unika deltagare i studiecirklar och annan folkbildning.

Heading

%

Andel av vår folkbildningsverksamhet som genomförts helt eller delvis på distans.

Heading

5 669 204 MINUTER
107 784 PERSONER
Så många Zoom-möten genomfördes under året.

203

SAMVERKANS­PARTER

Antalet grupper och föreningar vi under året samverkat med!

31

nationella medlemsorganisationer

Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi i region Skåne-Blekinge också regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.
Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi också tusentals regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.

14

arrangemang per dag

Det genomfördes 4 975 arrangemang under 2023 av eller tillsammans med oss. I snitt blir det 14 arrangemang per dag – året runt!

612

deltagare per dag

Totalt engagerade vår verksamhet 223 363 deltagare under 2023. Fördelar vi det jämt över året blir det 612 deltagare per dag.

2 855

kulturprogram

Antal kulturprogram i Sensus 2023. Det kan exempelvis vara digitala föreläsningar eller livesända konserter.

Åldersfördelning, verksamhetsdeltagare

I den verksamhet vi är med och anordnar finns deltagare från de allra yngsta åldrarna till de som är de mest årsrika.

< 13 år
14 – 24 år
25 – 65 år
> 65 år
17
%
28
%
35
%
20
%
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Andel deltagare 2023 i studiecirklar och annan folkbildning fördelade efter åldersgrupp.

100% människor

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, män, stadsbor... 100% människor.

Albin

och

Britta

Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 200 ledare verksamma i landet under 2023.
Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 200 ledare verksamma i regionen under 2023.
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
Albin
,
14
ÅR
Britta
,
86
ÅR
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
14
år
20 år
40 år
60 år
80 år
86
år

KULTUR OCH RELGION

Multireligiösa almanackan firar 20 år och är mer relevant än någonsin

Sensus har givit ut Multireligiösa almanackan varje år sedan 2004. Det betyder att almanackan nu firar 20 år. Det är vi mycket stolta över. Syftet, då som nu, är att väcka nyfikenhet och öka förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva i dagens Sverige.

Läs artikel

Skåne-Blekinge

Fakta om Sensus Skåne-Blekinge

Sensus Skåne-Blekinge bedriver folkbildningsverksamhet i kommunerna i Skåne och Blekinge län. Tillsammans med föreningar och organisationer vi samarbetar med skapar vi mötesplatser för lärande och utveckling runt om i regionen.

FAKTA OM REGIONEN

FAKTA OM SENSUS STUDIEFÖRBUND

Kartbild som visar aktuell årsrapports organisationsdel utmärkt.

Kontor och verksamhetslokaler

Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö och Ronneby.

Musikhus

• Musikhuset i Landskrona

Ledning

Regionschef

• Rafael Martinez, tf regionchef

Interim styrelse

• Rickard Bonnevier, ordförande
• Katarina Byström, vice ordförande
• Patrik Schröder
• Hannah Kroksson
• Britt-Marie Ericsson
• Monica Andersson
• Jens Sjölander
• Heléne Wilkens, personalrepresentant

32

antal medarbetare i regionen
antal medarbetare på riksförbundet

6

antal KONTOR och verksamhetslokaler

38

/

38

Antal kommuner vi har verksamhet i

Samarbeten

Våra medlems­organisationer

Sensus studieförbund har både nationella och regionala medlemsorganisationer. Utöver dessa har vi många andra samarbetsparter.

Bröstcancerförbundet logotyp
Individuell Människohjälp logotyp
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar logotyp
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation logotyp
KFUM Sverige logotyp
Trossamfundet Svenska kyrkan logotyp
Frisk & fri - Riksföreningen mot ätstörningar logotyp
Amningshjälpen logotyp
Mandeiska trossamfundet
Scouterna logotyp
Kvinnor i svenska kyrkan logotyp
Kvinnor för mission logotyp
Kyrkans Akademikerförbund logotyp
Kyrkomusikernas riksförbund logotyp
Credo logotyp
Riksförbundet EKHO logotyp
Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan, SKAIS
Svenska muslimer för fred och rättvisa logotyp
SHEDO logotyp
S:t Georgs Scoutgillen Sverige logotyp
Svenska kyrkans lekmannaförbund logotyp
EFS - En missionsrörelse i Svenska kyrkan logotyp
Siftunastiftelsen logotyp
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES logotyp
Svenska Lottakåren logotyp
Svenska kyrkans unga logotyp
Stiftelsen Sverige och kristen tro logotyp
Spädbarnsfonden logotyp
Y ́s Men International, distrikt Sverige logotyp
Sveriges Kyrkosångsförbund logotyp
Sveriges Syriska Riksförbund logotyp

kvalitet

Så här arbetar Sensus med kvalitet

Ett systematiskt och strukturerat kvalitetsarbete är viktigt för att vi ska vara säkra på att vi gör rätt saker på rätt sätt, men också för att ge oss möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra rutiner.

Läs mer